09 februari 2008

De fem är..

Vidare är.... Velvet, Amy Diamond, Suzzie Tapper, E-type & Poodles ...och Christer Sjögren.
Face 84 blev 8:a , Brandur 7:a och Michael Michailoff blev 6:a.

Inga kommentarer: