22 februari 2008

Dagens Schlagerglosa!

Bourgeoisie

Term som ursprungligen betecknade invånare i en stad, senare inskränkt till att åsyfta de mest förmögna stadsinvånarna, i synnerhet handelsmän.
Inom marxistisk språkbruk avser bourgeoisie den borgerliga egendomsägande klassen, kapitalisterna, mot vilken proletariatet kämpar med om makten över produktionsmedlen. Efter revolutionen skall bourgeoisien, enligt marxismen, avskaffas som klass tillsammans med alla klasser.


Används exempelvis i fraser som:
"We can dance all night with the bourgeoisie. Åhå. Åhå. Lay your love on me"

Inga kommentarer: