07 mars 2007

DN Undersöker...

...också Globen-resultatet och tendenserna verkar vara ungefär samma där. Deras läsare är dock "a little bit more Andreas Johnson än Måns".
Inget hotar The Ark dock, och Jönköpingslåtarna fungerar inte i huvudstadsbladet heller.

Inga kommentarer: